Standhouders

Aanmelding

Indien u geïnteresseerd bent in het huren van een stand, kunt u zowel telefonisch als per mail ( zie “kraam huren” ) contact opnemen met de Vrije Markt Brunssum.

Melden marktkantoor

Wanneer u een stand gereserveerd heeft, dient u zich voorafgaand aan de opbouw te melden op het marktkantoor. Het marktkantoor kunt u vinden aan uw rechterkant als u via de hoofdingang de Vrije Markt Brunssum betreedt. Op het marktkantoor worden uw betaling(en) (contant) afgerond, daarna wordt u een stand toegewezen. Na aanwijzing van uw stand, krijgt u het daarbij behorende standbewijs. Graag bij inschrijving een kopie identificatie meenemen en indien van toepassing een kopie inschrijving kamer van koophandel.

Opbouw

De opbouwwerkzaamheden kunnen beginnen op vrijdag van 10.00 -14.30uur en zondag van 08.00 – 09.45 uur. U dient uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn en de stand moet dan gereed zijn. Om 9.45 wordt de poort aan de achterzijde gesloten. In de zomermaanden kunt u op vrijdag opbouwen van 10.00 tot 14.00uur. Zondag zijn de tijden van opbouw ongewijzigd. De maximale opbouwhoogte (vanaf de grond) is 1.30 meter.

Aanrijdroute opbouw

Nadat u een stand aangewezen gekregen heeft op het marktkantoor, kunt u beginnen met de opbouw. Op vrijdag kunt u uw auto parkeren op de mindervalide parkeerplaats t.h.v. de hoofdingang. Op zondag moet u uw auto parkeren op parkeerplaats 4, dit is aan de achterzijde van het gebouw, bij de standhouders ingang (t.h.v. de blauwe container). Om uw spullen naar uw stand te brengen, staan er voor u trolleys ter beschikking.

Standbewijs

Bij uw betaling krijgt u een standbewijs (per week of per maand). Dit standbewijs laat u zien voordat u uw spullen naar binnen brengt. Dit is tevens een betalingsbewijs samen met uw factuur. Dit is GEEN entree bewijs (uw personeel dient vòòr 9.45 uur aanwezig te zijn).

Toezicht

De organisatie houdt toezicht op het terrein waar de Vrije Markt plaatsvindt. Wij wijzen u er echter met nadruk op dat deelname aan de Vrije Markt op risico van deelnemer zelf is. Vrije Markt Brunssum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan welke zaken dan ook. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Stroom

Het gebruik van stroom is alleen mogelijk op plaatsen die verkocht worden als stroomplaatsen en waarbij uitdrukkelijk vooraf stroomverbruik is aangevraagd èn betaald. Stroomprijzen zijn per marktdag 2 ampère – € 2,50 4 ampère – € 4,20 6 ampère – € 5,95 10 ampère – € 8,95

Afval en schoonmaak

Na elke marktdag dient u uw stand (los van uw handel) opgeruimd en schoon achter te laten. Het afval dient u mee te nemen. De op de markt geplaatste afvalbakken en containers zijn bestemd voor het afval van de bezoekers. Het is voor handelaren niet toegestaan hier afval in te werpen.

Afbouw

De afbouw van uw stand kan zondags beginnen vanaf 16.05-17.00 uur. Indien u uw stand niet verlengt dient u aan het eind van de marktdag uw stand leeg en schoon achter te laten.

Borg

Nadat u uw plaats hebt leeg gemaakt en opgeruimd vraagt u de marktmeester uw rekening te paraferen en kunt u de borg terug halen op het marktkantoor. Let op! Uw plaats dient leeg en schoon te zijn voordat u uw borg op het marktkantoor op kunt halen.

Verlengen

U heeft per zondag de mogelijkheid om te verlengen. Indien u wilt verlengen geeft u dit uiterlijk aan het eind van de dag op het marktkantoor door. U betaald de rekening vooruit en kunt dan eventueel uw handel (op eigen risico) laten staan. De borg blijft staan totdat u besluit om niet meer te komen en deze krijgt u na het schoon opleveren en een afgetekende “borg”factuur op het marktkantoor retour.

EHBO

Bij de Vrije Markt Brunssum is een EHBO-post aanwezig bij het marktkantoor. Ingeval zich in of direct naast uw stand een calamiteit voordoet, dient u zich direct te melden bij of contact op te nemen met het marktkantoor (Hoofdingang, A-hal): +31645459010

Standhuur

Grondplaats

(indien gewenst incl. tafel van 3x1m.)
• Geen minimale huurtermijn, te verlengen per week
• Geen opzegtermijn
• Huur per marktdag € 13,50 + Borg: €10,- (eenmalig)

Winkel

• Minimale huurtermijn is 1 maand, te verlengen per maand.
• Opzegtermijn van 1 maand.

Afmeting winkel:
• 3,5 meter x 2 meter = € 21,- per marktdag (eenmalige borg € 84,-)
• 4 meter x 3 meter = € 36,00 per marktdag (eenmalige borg € 144,-)
• 5 meter x 3 meter = € 45,00 per marktdag (eenmalige borg € 180,-)
• 4,5 meter x 5 meter = € 50,- per marktdag (eenmalige borg € 200,-)

• Tafel in de winkel (3×1 meter) € 3,- per tafel.

Borg krijgt u aan het eind van de gehuurde periode retour als u geen betalingsachterstand heeft en als uw winkel leeg / veeg schoon is.
Standhuur van de standplaats / winkelunits dient vooraf aan de marktdag per week/maand betaald te worden.